Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №197" Криворізької міської ради

 

1222

Правила прийому до ДНЗ

Територія обслуговування, закріплена за закладом 

вул.. Одеська, б. № 1-60

вул. Льотчиків, б.№1-73

вул. Севастопольська

вул. С.Перовської, б.№ 1, 2, 3, 4, 7, 9
вул. Бикова, б.№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18
вул. Філатова, б.№ 2-32 (парні)
вул. Упіта, б.№1-80,  б. №3а, 4а, 5а, 6а
вул. Паркова, б. № 1-13 (непарні)
вул. В.Великого, б.№ 1-4, 6-10,12,14,16а
вул. П.Глазового, б.№ 1,3,5
вул. Дарвіна
вул. Генічеська
вул.  Гаджибекова
вул. Маяковського
вул. Галковський Кут (Калініна)
вул. Городищенська
вул. Харцизьська, б.№ 5,7,13,17
вул. Козацької слави  (Ульяновська) б.№ 1,2,3,4
вул. Геленджицька, б.№  2-18
 

Порядок прийому дітей до КЗ "ДНЗ №197"КМР

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено згідно Конституції України, Законом України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ (зі змінами), Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (зі змінами), «Положенням  про дошкільний навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. N 305, Листа МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу», Листа МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.12 року «Щодо прийому дітей до  дошкільних навчальних закладів».

1.2. Основними завданнями є забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення гармонійного та різнобічного  розвитку особистості; засвоєння дитиною знань, оволодіння уміннями і навичками, які гарантують підготовку до навчання в школі. Зміст дошкільної освіти у закладі  спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових можливостей.

1.3 2. Цей Порядок регламентує правила прийому дітей дошкільного віку у комунальний дошкільний навчальний заклад № 197 загального розвитку, далі – ДНЗ

1.4. Кількість груп в ДНЗ визначається згідно Закону України «Про дошкільну освіту», контрольних  нормативів, зазначених у статуті дошкільного навчального закладу, з урахуванням умов, необхідних для здійснення освітнього процесу, відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

2. Порядок комплектування ДНЗ:

2.1. Комплектування ДНЗ дітьми проводиться відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради (далі - відділ освіти) в період з 01 по 31 серпня поточного року.

2.2. Комплектування груп та видача направлення в ДНЗ на поточний рік здійснюється на підставі даних єдиного реєстру  дітей, потребуючих дошкільної освіти у Саксаганському районі.

3. Електронна реєстрація дітей:

3.1 На виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 18.07.2012 р. № 514 - р «Про затвердження плану заходів з впровадження ініціативи «Відкритий Уряд», рішенням колегії Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 27.09.2012 р. «Про стан та перспективи розвитку дошкільної освіти», наказу головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 25.10.2012 р. № 877/0/212-12 «Про запровадження електронної реєстрації дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів області» та з метою впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних інформаційно - комунікаційних технологій, створення єдиної інформаційної бази дошкільних навчальних закладів області, прозорості процесу влаштування дітей дошкільного віку до дитячих закладів  з 01.12.2012 року розпочата електронна реєстрація дітей дошкільного віку до ДНЗ міста.

3.2. Загальна міська електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів (далі –ДНЗ), що є у комунальній власності міста Кривий Ріг здійснюється з метою:

- забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ міста Кривий Ріг;

- спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ міста Кривий Ріг;

- забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності міста Кривий Ріг;

- запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ міста Кривий Ріг;

- здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ міста Кривий Ріг

4. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

4.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

4.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- дата народження;

- адреса проживання;

- серія та номер свідоцтва про народження;

- інформація про пільгову категорію (за наявності);

- навчальний заклад, який має відвідувати дитина.

б) про батьків:

- прізвище, ім’я, по-батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;

- адреса реєстрації місця проживання;

- контактні дані (телефон, електронна адреса). 

4.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором КДНЗ (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в черзі.

Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також  надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

4.4 Для підтвердження інформації, зазначеної в заявці, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відділу освіти з оригіналами документів (паспорт заявника, свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заявки скановані копії вищевказаних документів. Якщо Ваша дитина має право на пільги при зарахуванні до дошкільного навчального закладу, поставте «Так» у відповідному полі та вкажіть необхідні дані про документ, що підтверджує право на пільги.

4.5.  Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

4.6. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

- на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ;

- у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку документів, визначені цим Порядком;

- у разі відсутності документів, які підтверджують пільги.

4.7. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

5. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

5.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється  керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (серпень-вересень) поточного року у відповідний дошкільний навчальний заклад.

У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) у термін 30 календарних днів від дати подання інформації про вільні місця в ДНЗ держателю Реєстру.

5.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

5.3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ДНЗ» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати до відділу освіти усі необхідні документи та взяти направлення до ДНЗ.

5.4 Для зарахування у ДНЗ, при собі необхідно мати направлення з відділу освіти та документи передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):

- заява батьків або особи, яка їх замінює;

- медична картка про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о);

- довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження;

- паспорта батьків (законних представників);

- документів, що посвідчують право на пільгу при першочерговому зарахування дитини до дитячого садка;

- реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний ДНЗ, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження».

5.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ДНЗ, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ.

5.6. Завідувач ДНЗ проводить прийом документів для зарахування дитини лише відповідно до списків, поданими реєстратором, та при наявності реєстраційної картки, яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ДНЗ.

5.7. Прийом до ДНЗ заявників пільгових категорій відбувається у першу чергу.

5.7.1. Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до  Положення. До пакету документів, передбаченого п. 3.3. Положення, заявник пільгової категорії додає відповідний документ, що свідчить про наявність пільг.

5.7.2. До пільгових категорій належать:

-  діти військовослужбовців;                                                             

 - діти учасників ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС;   

- діти, які перебувають під опікою (піклуванням);

6. Забезпечення доступу до Реєстру                                                                                       

6.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який  використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження  та захист персональних даних заявника.

6.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім’я, по-батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір дошкільного навчального закладу (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

7. Прикінцеві положення

7.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру відбувається на безоплатній основі.

7.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.