Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №197" Криворізької міської ради

 

1222

Державна атестація

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н  А  К  А  З

 

2016

        м.Кривий Ріг

         №

 

Про  підсумки державної атестації

комунального дошкільного навчального

закладу №197 загального розвитку

 

Згідно з  наказами управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 30.07.2015 №243 «Про атестацію дошкільних навчальних закладів м.Кривого Рогу у 2016 році», від 12. 10. 2016 №313 «Про проведення атестаційної експертизи комунального дошкільного навчального закладу №197 загального розвитку» у період з 22 листопада по 11 грудня 2016 року проведено атестацію комунального дошкільного навчального закладу №197 загального розвитку.

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності закладу згідно з робочою програмою, підготували аргументований висновок та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню (додаються).

Атестаційна експертиза показала, що в комунальному дошкільному навчальному закладі №197(на далі КДНЗ №197) створено  належні умови для функціонування закладу та організації навчально-виховного процесу.

Колектив закладу доцільно використовує наявну матеріальну базу. Групові приміщення закладу відрізняються художньо-естетичним, самобутнім оформленням.

Аналізуючи управлінську діяльність, експертна комісія прийшла до висновку, що адміністрація закладу забезпечує чітке керівництво та приділяє належну увагу даному питанню.

Ділова документація по забезпеченню внутрішнього контролю та педагогічного аналізу організації педпроцесу в цілому відповідає нормативним вимогам. Завідувач Бондаренко Н.А. постійно працює над удосконаленням системи контролю та управління організаційно-педагогічної діяльності.

Адміністрація закладу сприяє раціоналізації та автоматизації ділових процесів, вживає заходів щодо ведення діловодства за допомогою персонального комп’ютера.

Діяльність дошкільного навчального закладу відповідає заявленому типу, статусу та вимогам чинного законодавства України.

Адміністрацією дошкільного закладу розроблена система  внутрішнього моніторингу розвитку вихованців, яка надає можливість результативної оцінки діяльності закладу в цілому та прогнозування подальшої роботи для повноцінного функціонування установи.

Значна увага приділяється створенню іміджу дошкільного закладу. Педагоги та діти  приймають активну участь у волонтерському русі «Вернись живим», є учасниками районних та міських свят.

Поряд з цим, адміністрації закладу вказано на необхідність дотримання вимог чинного законодавства при оформленні та написанні наказів з кадрових питань; сприяння підвищенню рівня ІКТ-компетентності педагогів; підвищення рівня соціалізації дітей та удосконалення роботи з охорони праці і виконання заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності учасників навчально-виховного процесу.

Однак, зазначені недоліки суттєво не впливають на рівень освітньої діяльності закладу.

На підставі вищезазначеного,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити висновок щодо результатів державної атестації комунального дошкільного навчального закладу №197 загального розвитку з рекомендаціями для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх  послуг (додається).

2. Визнати відповідність освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, що надаються навчальним закладом, державним стандартам.

3. Визнати атестованим комунальний дошкільний навчальний заклад №197 загального розвитку в сфері дошкільної освіти з обсягом прийому 140 осіб терміном на 10 років.

4. Відзначити позитивний досвід роботи педагогічного колективу з питань здійснення внутрішнього моніторингу розвитку вихованців та  організації роботи  батьківською та територіальною громадою.

5.Управлінню освіти і науки виконкому міської ради, КЗ «Інноваційно –

методичний центр»:

5.1. Довести даний наказ до відома завідувача комунального дошкільного навчального закладу №197 загального розвитку Бондаренко Н.А.

5.2. Взяти на контроль виконання рекомендацій за наслідками атестаційної експертизи.

5.3. Надати конкретну допомогу адміністрації закладу у розробці заходів щодо виконання рекомендацій атестаційної комісії.

5.4. Висвітлити результати атестації комунального дошкільного навчального закладу №197 загального розвитку в засобах масової інформації.

6. Завідувачу комунального дошкільного навчального закладу №197 загального розвитку  Бондаренко Н.А.:

6.1. Підсумки атестації, висновки та рекомендації експертної комісії взяти до неухильного виконання.

6.2. Розробити перспективи розвитку дошкільного навчального закладу та заходи щодо усунення виявлених недоліків, обговорити їх на засіданні педагогічної ради.

6.3. Результати атестації дошкільного навчального закладу враховувати під час проведення атестації педагогічних кадрів.

7. Відповідальність за виконання наказу покласти на методиста комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» Андреєву Т.Г., контроль -  на заступника начальника управління Басову Т.Л.

В.о. начальника  управлінняТ.Кріпак